FIDUCIA

Protectia si administrarea bunurilor prin intermediul contractelor de fiducie

FIDUCIA

Pentru a intelege in ce consta acesta procedura, prezentam in continuare scurte detalii cu privire la partile implicate si terminologie.

Fiducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le exercita cu un scop determinat, in folosul unuia sau mai multor beneficiari.
Partile contractului de fiducie sunt constituitorul, fiduciarul si beneficiarul.
Constituitor – poate fi orice persoana fizica sau juridica;
Fiduciar – numai institutiile de credit, societatile de investitii si de administrare a investitiilor, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de asigurare si de reasigurare, notarii publici, avocatii.
Beneficiarul fiduciei poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terta persoana. La incetarea contractului de fiducie, masa patrimoniala se transfera la beneficiar sau, in lipsa acestuia, la constituitor.

Fiducia este o operatiune complexa, al carei element fundamental este increderea intre constituitor si fiduciar.